Pranje

Usluge pranja puhačkih instrumenata

Prilikom puhanja u instrument unosi se slina u kojoj ima kamenca i koji se taloži na cijevima. redovnim pranjem čuvate postojanost cijevi i održavate instrument urednim